دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل70 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

 


[1] - عمید زنجانی، عباسعلی: فقه سیاسی، جلد اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 1377؛ چاپ چهارم) ص 575

[2] - Burke , Edmond in: Letter to the sheriffs of Bristd , Quotedim: Desmond fisher,” The right to communicate” , Unesco , 1982 , P 26

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی , حق حریم و آزادی بیان , حریم و امنیت اطلاعات , حق حفظ حریم خصوصی , حق حریم و شبکه On Line , بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی , بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 ,
ن : همایون
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل88 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه......................................................................................................... 1

ـ فصل اول

سیری در تاریخ؛ آرماگدون‌گراها كیستند و چه می‌گویند..................... 4

انحراف در مسیحیت و بازگشت به آموزه‌های یهود............................... 11

پیوریتن‌ها و نفوذ یهودیت در امریكا....................................................... 18

شكل‌گیری جریان مسیحیت صهیونیستی در امریكا................................ 23

آرماگدون چیست؟................................................................................... 26

منابع فصل اول........................................................................................ 40

ـ فصل دوم

خاستگاه‌های قدرت یهودیان در امریكا.................................................. 44

خاستگاه اول: ویژگی‌های جامعه یهود.................................................... 46

خاستگاه دوم: لابی یهودیان.................................................................... 52

خاستگاه سوم: حضور در قوای مقننه و مجریه امریكا.......................... 57

خاستگاه چهارم: رسانه‌ها....................................................................... 62

تلویزیون و رادیوی امریكا و نفوذ یهودیان.......................................................................... 63

مطبوعات امریكا و نفوذ یهودیان.............................................................................................. 65

سینمای جهان و نفوذ یهودیان.................................................................................................. 69

منابع فصل دوم....................................................................................... 84

ـ فصل سوم

تاثیر آرماگدون‌گرایی بر سیاست خارجی امریكا................................. 87

دلایل استراتژیك حمایت امریكا از اسرائیل ............................................ 90

بررسی تاریخی روابط آمریكا و اسرائیل................................................ 91

دوران جرج بوش پسر، 11 سپتامبر و رابطه با اسرائیل...................... 102

آینده روابط امریكا و اسرائیل............................................................... 109

خوب در مقابل شیطان.......................................................................... 114

جنگ عراق و ایده آرماگدون................................................................. 118

منابع فصل سوم.................................................................................... 122

ـ فصل چهارم

تاثر آموزه‌های دینی مسیحیان صهیونیست بر جریان نظریه‌پردازی در دانشگاهها  124

آراء فرانسیس فوكویاما........................................................................ 127

فوكویاما و تعبیر اسلام فاشیستی......................................................... 131

آراء ساموئل هانتینگتون........................................................................ 136

برخورد تمدن‌ها و ساموئل هانتینگتون................................................. 141

منابع فصل چهارم................................................................................. 146

نتیجه‌گیری............................................................................................. 147

مقدمه:

روایت ادیان مختلف از آخرالزمان بخش مهمی از هویت جامعه بشری را شكل داده است. به طوری كه بسیاری از تعاملات بشر به ویژه در سطح بین‌المللی و نحوه این روابط ریشه در رویكردی دارد كه پیروان ادیان مختلف به آخر الزمان دارند و ویژگی‌های قابل تأملی را متوجه الگوی رفتاری كشورها كرده است.

رویكردی كه هر قوم به این موضوع دارد نوع مأموریت آن قوم را مشخص می‌كند. این مأموریت به ابعاد گوناگون زندگی این قوم یعنی فرهنگ، اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی تسرّی پیدا می‌كند و در واقع یكی از عوامل كلان در سامان بخشی سیاست‌های یك كشور است. پیشبرد جهان به سمت الگویی كه برای آخرالزمان ترسیم شده یكی از دغدغه‌های اصلی پیروان ادیان مختلف است. در این الگو حق و باطل تعریف شده است و این درگیری‌های زیادی را بین ملت‌های مختلف شكل می‌دهد. یكی از این روایت‌ها، روایت كتاب عهد عتیق از برخوردی است كه در آخرالزمان پدید می‌آید. این روایت كه به «هارو مجدون» یا «آرماگدون» معروف است امروز شكل دهنده بخش عظیمی از رفتاری است كه در درون جهان صورت می‌گیرد و جهان بیرون از آن را نیز دستخوش تحول كرده است. همانطور كه در صفحات بعدی به خوبی توصیف خواهد شد ایالات متحده آمریكا بعد از انحراف مسیحیت پروتستانی و نزدیك شدن ایده‌های آن با ایده‌های صهیونیسم یهودی به شدت تحت تأثیر این روایت تفوق جویانه از آخرالزمان قرار گرفته است. اگرچه سیاست‌های اعلامی ایالات متحده مبتنی بر اصول مكتب سكولاریسم معرفی می‌شود، اما سیاست‌های اعمالی این دولت به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم براساس اصول مذهبی و دینی بنا شده است. اشاره بوش «به جنگ‌های صلیبی» بعد از ضد واقعیت «یازدهم سپتامبر» و تشابه این دو پدیده به یكدیگر گویای عمق و ریشه‌های مذهبی در افكار «سیاست سازان» جامعه آمریكا دارد. بنابراین آمریكا دارای نظام ارزش‌هایی است كه از آن می‌تواند به ایدئولوژی تعبیر نمود و نومحافظه‌كاری آمریكا به شدت تحت تأثیر این ارزش‌ها قرار دارد. این ایدئولوژی پیوند عمیقی بین صهیونیسم و پروتستانیسم ایجاد كرده است كه سیاست خارجی آمریكا را تعیین می‌كند. در این راستا بوش به شدت تحت تأثیر كشیش‌های مسیحی است كه از آنها به عنوان «صهیونیست‌های مسیحی» نام برده می شود. این دسته بقای آمریكا را منوط به بقای اسرائیل می‌دانند و به ائتلاف خیر (اسرائیل و آمریكا) در مقابل ائتلاف شر (مسلمانان و ادیان دیگر) تأكید دارند. بنابراین صدور ارزش‌های آمریكای حالتی مذهبی به خود گرفته است.

در این تحقیق تلاش می‌شود تأثیر ایده مذهبی آرماگدون بر سیاست خارجی ایالات متحده مورد بررسی قرار گیرد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : روایت ادیان مختلف از آخرالزمان , هویت جامعه بشری , تعاملات , آرماگدون ,
ن : همایون
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل358 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم(مطالعه موردی گروه كارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراك)

فهرست مطالب 

عنوان                   صفحه

 چكیده                                                                                                   1

فصل اول: كلیات                                                                                     2

1-1 مقدمه                                                                                                                      3

2-1 بیان مساله                                                                                                                 8

3-1 انگیزه‌های انتخاب موضوع تحقیق                                                                              9

4-1 اهداف تحقیق                                                                                                         10

5-1 اهمیت موضوع تحقیق                                                                                             10

6-1 سوالات اصلی تحقیق                                                                                              11

7-1 فرضیه‌های تحقیق                                                                                                   11

8-1 نوآوری تحقیق                                                                                                       11

9-1 تعاریف عملیاتی                                                                                                      12

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                        14

قسمت اول: مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و انواع سیستم‌های حسابداری                        15

1-2 حسابداری بهای تمام شده                                                                                         15

2-2 اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشكیل دهنده آن                                                          15

3-2 نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری                                                                 16

4-2 بخششهای سیستم حسابداری بهای تمام شده                                                                 17

5-2 عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده                                                         18

6-2 ماهیت حسابداری بهای تمام شده                                                                               20

7-2 عناصر تشكیل دهنده بهای تمام شده                                                                          22

8-2 سیستمهای هزینه‌یابی                                                                                               23

9-2 سیستمهای هزینه‌یابی سنتی                                                                                       23

10-2 سیستمهای هزینه‌یابی سفارش كار                                                                           27

11-2 سیستمهای هزینه‌یابی مرحله‌ای                                                                               28

12-2 هزینه‌یابی محصولات مشترك و فرعی                                                                   33

13-2 هزینه‌یابی بر مبنای هدف                                                                                      49

قسمت دوم: هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC و انواع سیستم‌های هزینه یابی برمبنای فعالیت55

14-2 مقدمه                                                                                                                  55

15-2 نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید                                                                       57

16-2 حسابداری مدیریت                                                                                               57

17-2 رویكردهای حسابداری مدیریت                                                                             58

18-2 هدفهای حسابداری مدیریت                                                                                   58

19-2 تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی                                        60

20-2 روابط بین حسابداری مالی، سیستم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت      61

21-2 طبقه‌بندی هزینه‌ها                                                                                                62

22-2 هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC)                                                                        63

23-2 كاربرد استفاده از سیستم ABC                                                                              78

24-2 مناسب‌ترین زمان كاربرد سیستم ABC                                                                    81

25-2 سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی                                      82

26-2 مدیریت بر مبنای فعالیت                                                                                       83

27-2 نسل‌های هزینه‌یابی برمبنای فعالیت                                                                         89

28-2 هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت بر مبنای زمان                                                               94

29-2 قیمت‌گذاری برمبنای فعالیت                                                                                     

30-2 بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت                                                                                      

قسمت سوم: ویژگی‌های صنایع آلومینیوم و كاربرد هزینه‌یابی برمبنای فعالیت                  97

29-2 مشخصات قلمرو تحقیق                                                                                        97

30-2 شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی                             103

31-2 فرآیند تولید در شركت                                                                                      104

32-2 مراحل تولید                                                                                                      105

33-2 پروسه تولید                                                                                                       106

34-2 روش محاسبه بهای تمام شده                                                                                109

35-2 بهای تمام شده محصولات در سال 1383                                                               115 

36-2 طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت                                           117

37-2 مقایسه پیاده‌سازی و نصب                                                                                   118

38-2 تعیین فعالیتها                                                                                                      121

39-2 تعیین محركهای فعالیت                                                                                       121

40-2 تخصیص هزینه‌ها                                                                                               123

41-2 مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC                       124

42-2 مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC                    124

قسمت چهارم: تحقیقات انجام شده                                                                               125

43-2 پیشینه تحقیق                                                                                                     125

 

فصل سوم: متدولوژی تحقیق                                          &nbs

:: برچسب ها : سیستم هزینه‌یابی , هزینه‌یابی برمبنای فعالیت , سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات , مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم , مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ,

ن : همایون
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل98 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ارزیابی كار و زمان تلویزیون های پارس الكتریك

چكیده :

مطالعه كار اصطلاحی است كه تكنیك های مطالعه روش سنجی و زمان سنجی را كه برای تأمین حد اكثراستفاده ممكن از نیروی انسانی ، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز برای انجام یك كار مشخصی بكار می رود را در بر می گیرد اما مطالعه روش سنجی عبارت است از ثبت منظم و بررسی دقیق روشهای انجام كار و پیشنهاد روشهای اصلاحی به منظور كاهش هزینه ها ، ساده تر كردن عملیات و افزایش بازدهی  می باشد.

در انجام ارزیابی روش در مراحل معینی به ناگزیر نگرش انتقادی به جابجایی افراد و مواد در سراسر كارخانه یا محیط كار و بررسی جانمایی كارخانه مورد توجه قرار میگیرد . این كار ار این نظر لازم است كه در بسیاری از كارخانجات یا در موارد جانمایی اولیه بخوبی فكر نشده ، یا بهنگام توسعه موسسه و یا موازات ایجاد تغییراتی در بعضی از محصولات یا فرآیند های تولید آن در هركجا كه فضایی یافت شده ماشین آلات ،تجهیزات یا دفاتری اضافه شده است .

نتیجه كلی این وضعیت ان است كه در موارد كاركنان اغلب باید مسافت طولانی تری را ضمن گردش فرآیند تولید طی كنند كه منجربه اتلاف وقت و انرژی می شود ،بدون اینكه چیزی به ارزش محصول افزوده شود . بنابراین اصلاح جانمایی كارخانه بخشی از وظایف كارشناس ارزیابی كار است .

زمان سنجی كار به منظور كوتاه كردن زمان انجام كار و ایجاد سرعت در ارائه كارها و ارائه خدمات به مشتریان و و ارباب رجوع بكار گرفته می شود . با توجه به اینكه جریان كارها در اغلب سازمانها با مراحل زائد ، تكراری ، بی هدف و بی منطق آمیخته شده است با بررسی علمی جریان كار می توان به این افتلالات و نارسایی ها پی برد و راههای بهتر انجام كار را یافت و برای بهسازی روشهای كار اقدام كرد . منظور از جانمایی كارخانه آرایش ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز كارخانه می باشد به گونه ای كه سهل ترین جریان مواد ، كمترین هزینه و حداقل جابجایی در طی مراحل تهیه محصول از زمان تهیه مواد خام تا زمان توزیع محصول تمام شده میسر می شود .  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

تاریخچه .................................................................................................................... 1

 فصل اول : معرفی واحدصنعتی .................................................................................. 3

1-1-   سازماندهی و تشكیلات .................................................................................. 5

2-1-   بخش تولید .................................................................................................... 5

3-1-   بخش بازرگانی ............................................................................................. 13

4-1-   كنترل كیفیت ................................................................................................ 15

5-1-   مهندسی صنایع ............................................................................................. 16

6-1-   تعمیرات وتأسیسات ..................................................................................... 17

7-1-   مركز ایمنی و بهداشت .................................................................................. 18

8-1-   امور اداری ................................................................................................... 24

9-1-  امور مالی و چارت واحد مالی ........................................................................ 27

10-1-  بخش كامپیوتر ............................................................................................. 28

فصل دوم : سالنها و خطوط تولید .............................................................................. 30

1-2-    سالن تولید تلویزیون .................................................................................... 31

2-2-    انبارها ........................................................................................................ 41

3-2-    خط pars.................................................................................................. 42

4-2-    خط Grundic........................................................................................... 44

فصل سوم :نمودارهای فرآیند جریان نمودار فرآیند جریان خطوط تولید ........................ 50

 1-3-    نمودار فرآیند جریان تولید شاسی ................................................................ 51

2-3-    نمودار فرآیند جریان تولید فرانت ( خط قدیم PARS) ................................. 52

3-3-    نمودار فرآیند جریان تولید بك ..................................................................... 53

4-3-    نمودار فرآیند جریان آماده سازی لامپ تصویر ............................................... 54

5-3-    نمودار فرآیند جریان تولید فراتب ( خط جدید PARS) ............................... 55

6-3-    نمودار فرآیند جریان تولید مارك .................................................................. 56

7-3-    نمودار فرآیند جریان تولید فرم بلندگو ........................................................... 57

8-3-    نمودار فرآیند جریان تولید شیلت .................................................................. 58

9-3-    نمودار فرآیند جریان تولید سنترپل ................................................................ 59

10-3 -    نمودار فرآیند جریان تولید واشر ................................................................ 60

11-3-    نمودار فرآیند جریان تولید ترمینال .............................................................. 61

12-3-    نمودار فرآیند جریان مونتاژ بلند گو ............................................................. 62

13-3-    نمودار فرآیند جریان تولید فوم ................................................................... 63

14-3-    نمودار فرآیند جریان آماده سازی كارتن ...................................................... 64

15-3-    نمودار فرآیند جریان مونتاژ تلویزیون ( خط قدیم سالن 1) ............................ 65

16-3- نمودار فرآیند جریان مونتاژ تلویزیون ( خط جدید سالن 2) .............................. 67

فصل چهارم : عناصر كاری ....................................................................................... 69

1-4-    معرفی عناصر و نقاط شروع وانفصال ............................................................ 70

2-4-    تعداد اپراتورهایی كه عملیات مربوط به هر عنصر را انجام می‌دهند .................. 75

3-4-    جدول زمان مربوط به انجام عناصر ............................................................... 76

4-4-    جدول بهبودی ............................................................................................ 78

فصل پنجم : پیشنهادات ............................................................................................ 80

1-5-    موارد مربوط به برنامه‌ریزی تولید .................................................................. 81

2-5-    موارد مربوط به حمل و نقل ......................................................................... 82

3-5-    موارد مربوط ، ایمنی و بهداشت .................................................................... 83

منابع ومأخذ ............................................................................................................. 84

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : ارزیابی كار , زمان تلویزیون های پارس الكتریك , پارس الكتریك ,
ن : همایون
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیفقه و حقوق اسلامی
فرمت فایلdoc
حجم فایل32 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

احراز تاجر بودن

مبحث اول: مفهوم تاجر

قانون تجارت در ماده یك تاجر را این گونه تعریف می كند: «تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.» قبلاً باید دانست، كه چه عملیاتی، معاملات تجاری محسوب می شود.

بعضی از مؤلفین سعی كرده اند كه وجه مشتركی بین اعمال تجارتی بیابند تا تعریفی از آن نمایند. چنانكه بعضی گفته اند كه این وجه اشتراك در اعمال تجاری قصد جلب نفع مادی است، اگرچه این مطلب در قالب اعمال تجاری حقیقت دارد ولی در همه جا صادق نیست مثلاً كسی ضمانت تاجر دیگری را نباید به این طریق كه پشت برات را امضاء نماید نمی توان گفت حتماً برای جلب نفع مادی بوده است.[1]

قانون تجارت در ماده 2 از لحاظ موضوع عملیات تجارتی را تعیین كرده است، ولی در ماده 3 بیشتر از نظریه شخصی پیروی كرده و تقریباً هر نوع معامله ای را كه تاجر انجام می دهد، به اعتبار تاجر بودن او تجارتی قلمداد می كند، به این ترتیب دامنه حقوقی تجارت فوق العاده وسیع شده و اگر هم از زمره معاملاتی كه در ماده 2 ذكر شده است نباشد، تجارتی محسوب می شود. به این ترتیب می توان گفت معاملات تجارتی بر دو قسمند: معاملات تجارتی اصلی و معاملات تجارتی تبعی كه در صورتی تجارتی شناخته می شود كه به وسیله تاجر انجام گرفته باشد.[2]

در ماده یك قانون تجارت دو شرط برای تاجر محسوب شدن شخص بیان شده است:

1. آنكه عملیاتی كه می نماید تجارتی باشد.

2. آنكه عملیات تجارتی را شغل معمولی خود قرار دهد.

پس باید دید شغل معمولی چیست؟! مقصود از شغل آن است كه عملی را شخص مكرر و بطور عادت انجام دهد ولی لازم نیست كه بر ملاء باشد و همه از آن اطلاع داشته باشند. به این معنی اگرچه شخص به عللی معاملات تجارتی خود را نخواهد آشكار نماید با این حال تاجر محسوب خواهد شد. همچنین لزومی ندارد كه تجارت شغل اصلی شخص باشد یعنی شخص عملیات تجارتی را در ضمن شغل دیگری كه دارد شغل معمولی خود قرار بدهد. مثلاً فلاح باشد و در شهر نیز معاملات تجارتی بنماید مشمول مقررات قانون تجارت خواهد بود و بالعكس.

فهرست مطالب

عنوان                                                                 صفحه

مقدمه

فصل اول: شرایط اساسی برای اعلام ورشكستگی

بخش اول: احراز تاجر بودن

مبحث اول: مفهوم تاجر

مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر

بخش دوم: توقف از پرداخت دیون

مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت دیون در ورشكستگی

گفتار اول: نظریات حقوق دانان

گفتار دوم: رویه قضایی

مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداخت ها

گفتار اول: تعداد

گفتار دوم: نوع

مبحث سوم: مقایسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارت

مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت دیون در رأی حاضر


فصل دوم: تحلیل شكلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا

بخش اول: تحلیل شكلی

مبحث اول: طرح شكایت از حكم ورشكستگی

گفتار اول: اعتراض نسبت به حكم اعلام ورشكستگی

گفتار دوم: تجدید نظر خواهی

گفتار سوم: عدم قابلیت فرجام خواهی حكم ورشكستگی

گفتار چهارم: آرای قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان عالی كشور

مبحث دوم: تحلیل شكلی رأی بدوی

مبحث سوم: تحلیل شكلی رأی تجدیدنظر

مبحث چهارم: تحلیل شكلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی كشور

بخش دوم: تحلیل ساختاری

مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی كشور

بخش سوم: تحلیل ادبی و نگارشی

مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی كشور

بخش چهارم: تحلیل ماهوی

مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدیدنظر و رأی شعبه تشخیص دیوان عالی كشور

منابع و مأخذ

 

 


[1] . اعظمی زنگنه، عبدالحمید،‌حقوق بازرگانی، چاپ سوم، 1346، ص 9.

[2] . ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت ، جلد اول، چاپ اول، 1374 ، نشر دادگستر. ص 55.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : احراز تاجر بودن و توقف , از پرداخت دیون در ورشكستگی , تاجر ,
ن : همایون
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیعلوم پایه
فرمت فایلdoc
حجم فایل1.668 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

چکیده

تحقیق حاضر جهت بررسی اثر استفاده از گوانیدینو استات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر روی 180 قطعه جوجه گوشتی نر سویه ی راس 308 غالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار و4 تکرار انجام شد.تیمارها شامل ،1-جیره ی بر مبنای پروتئین گیاهی 2- جیره ی دارای 2/5درصد پودر ماهی 3- جیره ی دارای 0/05 درصد گوانیدینو استات در پایان دوره های آغازین (0 تا 10 روزگی )، رشد (11 تا 24 روزگی ) و پایانی (25 تا 42 روزگی )افزایش وزن ،خوراک مصرفی وضریب تبدیل غذایی تعیین شد .

در پایان دوره ی پرورش (روز 42) از هر پِن تعداد 3 قطعه جوجه ی گوشتی ذبح وبازده ی لاشه ،وزن گوشت سینه ،ران،چربی بطنی ،کل دستگاه گوارش ،کبد و سنگدان اندازه گیری شد .نتایج ذیل مربوط به بررسی صفات عملکردی در کل دوره ی پرورش می باشد.

افزودن گوا نیدینو استات هیچ تأثیر معنی داری بر روی افزایش وزن در سنین 0 تا 10 و24 تا 42 و 0 تا 42 روزگی نداشت ( 0.05 p >) و فقط در سن 10 تا 24 روزگی موجب افزایش وزن گیری شد( 0.05 p <) ، افزودن گوانیدینو استات هیچ تأثیر معنا داری بر روی مصرف خوراک نداشت ( 0.05 p >) ، و همینطور هیچ تأثیری بر روی ضریب تبدیل غذایی در سنین 0 تا 10 و11 تا 24 روزگی نداشت ( 0.05 p >) ، اما در سنین 24 تا 42 و 0 تا 42 روزگی موجب کاهش معنی دار ضریب تبدیل غذایی شد ( 0.05 p <) .

در بررسی بازده ی لاشه مشاهده شد که افزودن گوانیدینو استات هیچ تأثیر معنی داری بر روی بازده ی لاشه، وزن دستگاه گوارش ، وزن سنگدان ، وزن کبد ، وزن گوشت سینه وگوشت ران نداشت ( 0.05 p >) ،اما استفاده از گوانیدینو استات موجب افزایش معنی دار درصد چربی بطنی شد ( 0.05 p <) . 

چکیده                                                                                                                   

فصل اول : مقدمه

مقدمه

فص دوم : بررسی منابع

سوخت و ساز انرژی در طیور

شیوه های مختلف سنجش انرژی

انرژی خام

 انرژی قابل سوخت و ساز

انرژی خالص

انرژی مؤثر

توازن انرژی

اثر محیط بر سوخت و ساز انرژی

پیش بینی میزان مصرف انرژی

منابع انرژی

کربوهیدرات ها

الف) مونوساکاریدها

ب) نشاسته

پ) الیگوساکاریدها

ت) انرژی حاصل از سوخت و ساز کربوهیدارت ها

ث) اهمیت ATP

چربی

پروتئین ها و اسیدهای آمینه

مقدار انرژی اجزای جیره

میزان نیاز به انرژی از لحاظ نظری

ویژگی های کمبود انرژی

ویژگی های فزونی انرژی

احتیاجات انرژی

مقادیر ساخته شدن پروتئین

مقدار انرژی مصرفی برای سوخت و ساز پروتئین

پروتئین جیره : اسیدهای آمینۀ مصنوعی

تأثیر پروتئین خام بر نیاز طیور به اسیدهای آمینه

کیفیت پروتئین

اسیدهای آمینه لاشه

برآورد احتیاجات اسید آمینه

تنظیم سطح پروتئین جیره با توجه به مقدار انرژی جیره

فاکتورهای موثر بر میزان دریافت خوراک  در پرندگان گوشتی

 

پروتئین های گیاهی

الف) کنجالۀ سویا

ب) کنجالۀ کانولا

ج) کنجالۀ گلوتن ذرت

د) کنجالۀ پنبه دانه

هـ) کنجالۀ آفتابگردان

ز) دانۀ کتان

پروتئین های حیوانی

الف) پودر گوشت

ب) پودرهای ماهی

ج) پودر فرآورده های فرعی طیور (PBM)

د) پودر پر

دی پپتید های سمّی

گیزروزین

تجزیه با دستگاه مجهز به اشعه مادون قرمز نزدیک

انواع مکانیسمهای تأمین ATP مورد نیاز ماهیچه ها

در شرایط هوازی،ATP در عضله عمدتاً از طریق فسفریلاسیون اکسیداتیو تولید می شود

کراتین فسفات از ذخایر اصلی انرژی در عضله است

نقش کراتین و گوانیدینواستیک اسید در متابولیسم انرژی

تأثیر GAA و کراتین برروی درصد تلفات

 

تأثیر GAA و کراتین برروی افزایش وزن و ضریب تبدیل

تأثیر کراتین و گوانیدینواستات بر گوشت سینه

فصل سوم : مواد و روشها

محل و زمان اجرای آزمایش

آماده سازی سالن پرورش

تهیه و توزیع جوجه ها به واحدهای آزمایشی

شرایط سالن پرورش جوجه ها

نور

دما

تهویه

رطوبت

دانخوری و آبخوری

واکسیناسیون

جیره های مورد استفاده در آزمایش

روش انجام آزمایش

طرح آزمایش

صفات مورد مطالعه

خوراک مصرفی

افزایش وزن روزانه

ضریب تبدیل غذایی

 

تفکیک لاشه

طرح آزمایشی و مدل آماری

فصل چهارم : نتایج وبحث

افزایش وزن

مصرف خوراک

ضریب تبدیل غذایی

بازده ی لاشه

نسبت دستگاه گوارش به وزن بدن

نسبت سنگدان به وزن بدن

نسبت کبد به وزن بدن

نسبت چربی لاشه به وزن بدن

نسبت گوشت ران به وزن زنده

نسبت گوشت سینه به وزن بدن

ضریب تبدیل انرژی برای 1 کیلوگرم وزن بدن

بررسی اقتصادی طرح

نتیجه گیری

پیشنهادها

فهرست منابع.

 

 

                                                فهرست جداول واشکال

  عنوان                                                                                                   صفحه

 

 

 

شکل  1-2  چگونگی تولید GAA وکراتین در بدن                                             

جدول 1-3 برنامه واکسیناسیون

جدول 2-3 نوع ترکیب مولتی ویتامین و میزان مصرف آن پس از واکسیناسیون  

جدول 3- 3 آنالیز پودر ماهی

جدول 4- 3 آنالیز سویا

جدول 5- 3 آنالیز ذرت 

جدول 6- 3  درصد مواد اولیه جیره های مورد استفاده در دوره های آغازین (10-0 روزگی)

جدول 6- 3 درصد مواد اولیه جیره های مورد استفاده در دوره های رشد (24-11 روزگی)

جدول 7- 3 درصد مواد اولیه جیره های مورد استفاده در دوره ی پایانی (42-25 روزگی)

جدول 1- 4  افزایش وزن 0 تا 10 روزگی (گرم)

جدول 2- 4  افزایش وزن 10 تا 24 روزگی (گرم)

جدول 3- 4  افزایش وزن 24 تا 42 روزگی(گرم)

جدول 4- 4  افزایش وزن 0 تا 42 روزگی(گرم)

جدول 5- 4   خوراک مصرفی  0 تا 10 روزگی (گرم)

جدول 6- 4   خوراک مصرفی  10 تا 24 روزگی (گرم)

 

جدول 7- 4   خوراک مصرفی  24 تا 42 روزگی (گرم)

جدول 8- 4   خوراک مصرفی  0 تا 42 روزگی (گرم)

جدول 9- 4   ضریب تبدیل غذایی  0تا 10 روزگی

جدول 10- 4   ضریب تبدیل غذایی  10تا 24 روزگی

جدول 11- 4   ضریب تبدیل غذایی  24تا 42 روزگی

جدول 12- 4   ضریب تبدیل غذایی  0تا 42 روزگی

جدول 13- 4   بازده لاشه (درصد)

جدول 14- 4   نسبت دستگاه گوارش به وزن زنده (درصد)

جدول 15- 4   نسبت سنگدان به وزن زنده (درصد)

جدول 16- 4   نسبت کبد به وزن زنده (درصد)

جدول 17- 4   نسبت چربی لاشه به وزن زنده (درصد)

جدول 18- 4   نسبت ران به وزن زنده (درصد)

جدول 19- 4   نسبت سینه به وزن زنده (درصد)

جدول 20- 4   ضریب تبدیل انرژی برای 1 کیلوگرم وزن زنده (کیلو کالری)

جدول 21- 4   قیمت 1 کیلوگرم خوراک (ریال)

جدول 22- 4   هزینه تولید 1 کیلوگرم وزن زنده (ریال)

جدول 23- 4   درآمد از فروش 1 کیلوگرم وزن زنده (ریال)

 

 

 

                                                 فهرست نمودارها

 عنوان                                                                                                       صفحه

 

 

نمودار 1- 4  افزایش وزن 0 تا 10 روزگی (گرم)

نمودار 2- 4  افزایش وزن 10 تا 24 روزگی (گرم)

نمودار 3- 4  افزایش وزن 24 تا 42 روزگی(گرم)

نمودار 4- 4  فزایش وزن 0 تا 42 روزگی(گرم)

نمودار 5- 4 وزن نهایی نیمچه ها

نمودار 6- 4   خوراک مصرفی  0 تا 10 روزگی (گرم)

نمودار 7- 4   خوراک مصرفی  10 تا 24 روزگی (گرم)

نمودار 8- 4   خوراک مصرفی  24 تا 42 روزگی (گرم)

نمودار 9- 4   خوراک مصرفی  0 تا 42 روزگی (گرم)

نمودار 10- 4   ضریب تبدیل غذایی  0تا 10 روزگی

نمودار 11- 4   ضریب تبدیل غذایی  10تا 24 روزگی

نمودار 12- 4   ضریب تبدیل غذایی  24تا 42 روزگی

نمودار 13- 4   ضریب تبدیل غذایی  0تا 42 روزگی

نمودار 14- 4   بازده لاشه (درصد)

نمودار 15- 4   نسبت دستگاه گوارش به وزن زنده (درصد)

 

نمودار 16- 4   نسبت سنگدان به وزن زنده (درصد)

نمودار 17- 4   نسبت کبد به وزن زنده (درصد)

نمودار 18- 4   نسبت چربی لاشه به وزن زنده (درصد)

نمودار 19- 4   نسبت ران به وزن زنده (درصد)

نمودار 20- 4   نسبت سینه به وزن زنده (درصد)

نمودار 21- 4   ضریب تبدیل انرژی برای 1 کیلوگرم وزن زنده (کیلو کالری)

نمودار 22- 4   قیمت 1 کیلوگرم خوراک (ریال)

نمودار 23- 4   هزینه تولید 1 کیلوگرم وزن زنده (ریال)

نمودار 24- 4   درآمد از فروش 1 کیلوگرم وزن زنده (ریال)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : گوانیدینو , استات , پروتئین , ررسی صفات عملکردی , گوارش , کبد ,
ن : همایون
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل1.56 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اثرات تاریخهای مختلف كاشت بر روی عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاینهای امید بخش در منطقه ورامین

 

فهرست مطالب

عنوان

چکیده.............................................................................................................................................. 1

فصل اول : کلیات 2

مقدمه............................................................................................................................................... 3

1-1حبوبات و اهمیت آنها.............................................................................................................. 5

1-2 تاریخچه پیدایش ماش.............................................................................................................. 6

1-3منشاو پراکندگی جغرافیایی ماش............................................................................................ 7

1-4خصوصیات مرفولوژیکی ماش.............................................................................................. 8

1-5 مشخصات اکولوژیکی وماش................................................................................................ 9

1-6نیاز کودی................................................................................................................................ 10

1-7عملکرد دانه ............................................................................................................................ 10

1-8آفات و امراض ....................................................................................................................... 11

1-9عملیات زراعی........................................................................................................................ 11

1-10اهمیت و ارزش غذایی ماش................................................................................................. 12

1-11سطح زیرکشت و میزان تولید ماش..................................................................................... 13

1-12ویژگیهای گیاهشناسی ماش.................................................................................................. 16

1-13سازگاری ماش...................................................................................................................... 16

1-14فیزیولوژی ماش .................................................................................................................. 17

1-15تهیه زمین و کشت ............................................................................................................... 18

1-16نیازآبی ................................................................................................................................. 18

1-17نیازکودی ............................................................................................................................. 19

1-18تناوب زراعی ...................................................................................................................... 19

1-19 آفات و بیماریها .................................................................................................................. 20

1-20برداشت و عملکرد ماش...................................................................................................... 21

1-21ارقام ماش در ایران.............................................................................................................. 21

1-22مواردمصرف ماش............................................................................................................... 21

 

فهرست مطالب

عنوان

فصل دوم : بررسی منابع 23

2-1تاریخ کاشت و اثر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد……………………………… 24

2-2شاخصهای رشد…………………………………………………………… 32

فصل سوم : مواد روشها 34

3-1زمان و محل اجرای آزمایش……...……………………………………….. 35

3-2خصوصیات اقلیمی منطقه ورامین…………………………………………... 35

3-3مشخصات طرح آزمایشی ………………………………………………… 36

3-4اندازه گیری صفات ……...……………………………………………… 37

3-5درجه روز رشد……...………………………………………………….. 37

3-6سرعت رشد محصول……………………………………………………. 37

3-7شاخص سطح برگ………...……………………………………………. 38

3-8تجزیه آماری ………...………………………………………………… 38

فصل چهارم : نتایج و بحث 40

4-1تعداد غلاف در بوته …...…………………………………………………... 41

4-2تعداد دانه در غلاف……………..…………………………………………. 45

4-3تعداد گره در ساقه اصلی…………..………………………………………... 49

4-4تعداد روز تا رسیدگی…………...………………………………………….. 51

4-5ارتفاع بوته …………...………………………………………………….. 54

4-6وزن هزار دانه…………..……………………………………………… 58

4-7عملکرد بیولوژیکی…………..………………………………………….. 61

4-8عملکرددانه…………...………………………………………………….. 65

4-9شاخص برداشت ...………...……………………………………………… 69

4-10شاخص سطح برگ…………...………………………………………... 73

4-11درصد پروتئین دانه …………...…………………………………………. 75

 

فهرست مطالب

عنوان

4-12درجه-روزرشد …………...……………………………………...(GDD)

 

4-13سرعت رشد محصول (CGR)……………...……………………………. 81

4-14سرعت رشد نسبی……………...………………………………….(RGR) 85

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 89

فهرست منابع وماخذ………………………..………………………………….. 91

چکیده انگلیسی…………………..…………………………………………… 103

 

فهرست جداول

عنوان

جدول1-  سطح زیر کشت، میزان تولید وعملکرد ماش سبز دردنیا و چند کشور آسیایی.................... 14

جدول 2- سطح زیر کشت و مقدار تولید ماش بر حسب استان.................................................... 15

جدول  3- تناوب ماش با سایر نباتات زراعی مختلف در ایران و آمریکا...................................... 20

جدول 4- خصوصیات شیمیایی خاک مزرعه محل اجرای طرح................................................. 35

جدول 5- تجزیه واریانس داده ها برای صفات تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف................ 41

جدول 6 -تجزیه واریانس صفات تعداد گره در ساقه اصلی و تعداد روز تا رسیدگی......................... 49

جدول 7- تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته و وزن هزار دانه.................................................. 56

جدول 8 - تجزیه واریانس صفات عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی ......................................... 61

جدول 9- تجزیه واریانس داده ها برای صفات شاخص برداشت و شاخص سطح برگ...................... 70

جدول 10- تجزیه واریانس داده ها برای صفات درصد پروتئین دانه و درجه-روز رشد.................... 76

جدول 11- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی ، درجه- روز رشد و عملکرد دانه در تاریخهای کاشت 85

جدول 12- تجزیه واریانس برای سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت رشد نسبی (RGR)......... 87

 

فهرست نمودارها

عنوان

نمودار 1- روند تغییرات تعداد غلاف در بوته در تاریخهای مختلف کاشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)……… 42

نمودار 2- مقایسه میانگین تعداد غلاف در بوته در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)………… 43

نمودار 3- روند تغییرات میانگین تعداد غلاف در بوته ارقام ماش در تاریخهای مختلف کاشت…………… 44

نمودار 4- روند تغییرات تعداد دانه در غلاف در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)……..... 45

…. نمودار 5- مقایسه میانگین تعداد دانه در غلاف در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت................ 47

نمودار 6- روند تغییرات تعداد دانه در غلاف ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت ............................... 48

نمودار 7- روند تغییرات تعداد گره ساقه اصلی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)........... 50

نمودار 8- روند تغییرات تعداد گره در ساقه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت ................................. 51

نمودار 9- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)........... 53

.نمودار 10- مقایسه میانگین تعداد روز تا رسیدگی در ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)............. 53

نمودار 11- روند تغییرات تعداد روز تا رسیدگی ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت .......................... 54

نمودار 12- روند تغییرات ارتفاع بوته ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)............... 55

نمودار 13- مقایسه میانگین ارتفاع بوته ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)............................... 57

……......  نمودار 14- روند تغییرات  میانگین ارتفاع بوته ژنوتیپهای ماش در تاریخهای کاشت................. 58

نمودار 15 - روند تغییرات وزن هزار دانه در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)................ 59

نمودار 16- مقایسه میانگین وزن هزار دانه ارقام ماش (میانگین تاریخهای کشت)................................... 60

نمودار 17- روند تغییرات وزن هزار دانه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت .................................. 60

نمودار 18- روند تغییرات عملکرد بیولوژیکی در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)............ 62

… نمودار 19- مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیکی ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)............ ... 63

….. .نمودار20 - روند تغییرات عملکرد بیولوژیکی ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل) ... 64

…… نمودار 21-  روند تغییرات عملکرد دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ). 66

……...... نمودار 22-  مقایسه میانگین عملکرد دانه ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)................ 67

……... نمودار 23-  روند تغییرات عملکرد دانه ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل) ........ 68

نمودار 24-  روند تغییرات عملکرد دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)............... 71

نمودار 25-  مقایسه میانگین شاخص برداشت ژنوتیپهای ماش ( میانگین پنج تاریخ کاشت)........................ 72

نمودار 26-  روند تغییرات شاخص برداشت ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل) .............. 73

.… نمودار 27-  روند تغییرات شاخص سطح برگ در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ)........ 74

….. نمودار 28- روند تغییرات درصد پروتئین دانه ماش در تاریخهای مختلف کشت ( میانگین چهار ژنوتیپ) 77

 

فهرست نمودارها

عنوان

نمودار 29-  روند تغییرات درصد پروتئین ارقام ماش در تاریخهای مختلف کشت (اثرات متقابل) ……………..

……... نمودار 30 -  روند تغییرات درجه- روز رشد در تاریخهای مختلف کاشت .................................. 80

……… نمودار 31- روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت اول (15 اردیبهشت ) ............... 82

……… نمودار 32-  روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت دوم (30 اردیبهشت ) ............... 83

……… نمودار 33-  روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت سوم(14 خرداد ماه) ................ 83

……… نمودار 34-  روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت چهارم(29 خرداد ماه) ............. 84

……… نمودار 35-  روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت پنجم (13 تیرماه ماه) ............... 84

……. نمودار 36-  روند تغییرات سرعت رشد نسبی در تاریخهای مختلف کاشت .................................

 

چکیده

 

این تحقیق به منظور بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین و نیز بررسی روند تغییرات شاخصهای فیزیولوژیکی رشد مانند شاخص سطح برگ، درجه-روز رشد و سرعت رشد محصول وسرعت رشدنسبی در ارقام و لاینهای ماش در منطقه ورامین در سال 1388 اجرا گردید. آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با 3 تكرار انجام شد. عامل اصلی شامل 5 تاریخ كاشت (15 اردیبهشت،30 اردیبهشت،14خرداد،29 خرداد و13تیرماه) و عامل فرعی شامل چهار ژنوتیپ ماش(دو رقم پرمحصول منطقه پرتو، گوهر و دو لاین امیدبخش1-6-16 وNM-94 ) بود. نتایج آزمایش نشان داد که بالاترین میانگین عملکرد دانه به میزان 1954 کیلوگرم در هکتار متعلق به تاریخ کاشت آخر ( 13 تیرماه) بود. اگرچه بین این تاریخ با تاریخ کاشت چهارم (29 خرداد ماه ) اختلاف ناچیز و غیر معنی داری مشاهده شد. در بین ارقام و لاینهای مورد بررسی نیز بیشترین میانگین عملکرد دانه مربوط به لاین امید بخش NM-94 با 1892 کیلوگرم در هکتار و پس از آن رقم گوهر با 1763 کیلوگرم در هکتار بود. در این میان لاین 1-6-16 با 1575 کیلوگرم در هکتار کمترین میزان عملکرد دانه را تولید کرد. 

تاریخ کاشتهای دیرتر موجب کوتاه شدن کل دوره رشد گیاه گردید و از آنجا که گیاه در این شرایط تمایل به ورود سریعتر به دوره زایشی دارد صفاتی همچون ارتفاع بوته و تعداد گره در ساقه اصلی کاهش یافت.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : واریانس , پروتئین , CGR , تغییرات , اثرات تاریخهای مختلف كاشت , عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش ,
ن : همایون
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلdoc
حجم فایل730 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائیان بخش اشتهارد


چكیده :

پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط ادارة جهاد كشاورزی شهرستان كرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده گردید و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوین آنها به این نتیجه رسیدیم كه فعالیتهای متنوع اثرات یكسانی بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرك صنعتی كوثر به مهاجرت پذیری برخی روستاهای اشتهارد كمك كرده است اقدامات هیأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائیانی شده است كه زمین دریافت كرده اند و اشتغال زائی خوبی برای افراد بی كار ایجاد كرده است . دامدارانی كه مجوز بهسازی دریافت كرده بودند نیز اشتغال زائی خانوادگی خوبی را ایجاد كرده اند در ضمن با مقایسة روند مهاجرت در سالهای اخیر و طرح های اجرا شده در سه روستای این بخش این نتیجه حاصل شد كه روستائی كه طرح های زیادی در آن اجرا شده بود مهاجر پذیر تر بود و روستایی كه طرح های كمتری در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود .

با محاسبة خالص مهاجرت روستاهای بخش اشتهارد با فرمول ریاضی به این نتیجه رسیدیم كه در مجموع روستاهای این بخش دارای خالص مهاجرت منفی بوده ومهاجر فرست می باشند یعنی با وجود اشتغال‌زایی فعالیت های جهاد مهاجرت از روستاها ادامه یافته‌است و این فعالیت ها نتوانسته تمام روستائیان را منتفع گرداند .

فهرست مطالب

 

عناوین                                                                                                       صفحه 

چكیده                                                                                                            1

فصل اول

1-1            مقدمه                                                                                                   2

1-2            مهاجرت كمك به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن                                          2

1-3            بیان مسأله                                                                                              4

1-4     مروری بر تأثیرات برنامه های عمرانی (1356-1327) در روند مهارجت روستائیان
به شهرها                                                                                               6

1-4-1 برنامه اول عمران (1345-1327)                                                                     7

1-4-2 برنامة دوم عمرانی (1344-1331)                                                                             7

1-4-3 برنامة سوم عمرانی (1346-1342)                                                                   7

1-4-4 برنامه چهارم عمرانی (1351 – 1347 )                                                             8

1-4-5 برنامه پنجم عمرانی (1356-1352)                                                                  9

1-5 : اهمیت موضوع                                                                                         10

1-6 : دلایل انتخاب موضوع                                                                                 12

1-7 : تعاریف عملیاتی                                                                                        13

1-7-1 : روستا                                                                                                  13

1-7-2 : مهاجرت                                                                                               13

1-7-3 : فعالیت های عمرانی                                                                                  14

1-7-4 : فعالیت های اقتصادی                                                                                14

هـ

 

1-7-5 : واگذاری زمین در روستا                                                                             14

1-8 : محدودة تحقیق                                                                                           14

1-8-1 : معرفی اجمال شهرستان كرج                                                                        14

1-8-2: موفقیت شهرستان كرج                                                                                14

1-8-3 : توسعه و رونق اقتصادی شهرستان كرج                                                            15

1-8-4 : جمعیت شهرستان كرج                                                                              16

1-8-5 : وضعیت آب و هوای شهرستان كرج                                                               18

1-8-6 : موقعیت ، حدود و جغرافیایی بخش اشتهارد .                                                    18

1-8-7 : منابع آب بخش اشتهارد                                                                                       19

1-8-8 : وضعیت آب و هوا                                                                                   20

1-8-9 : اسامی روستاها بخش اشتهارد .                                                                     20

1-8-10 : فعالیت اقتصادی روستائیان بخش اشتهارد                                                        20

1-9 : محدودیت های تحقیق                                                                                  21

 

فصل دوم

2-1 : مقدمه                                                                                                    22

2-2 : االگوی مهاجرت روستایی در ایران                                                                  22

3-2-1 : مهاجرت دائمی                                                                                                 22

3-2-2:  مهاجرت فصلی                                                                                       22

2-3 : مهاجرت از بعد مرزهای سیاسی داخلی و خارجی                                                          23

2-4: انگیزه مهاجرت داخلی                                                                                  23

2-5 : برخی از علل مهاجرت روستا به شهر                                                               23

2-5-1 : عوامل اقتصادی                                                                                       23

و

 

2-5-2 : علل اجتماعی                                                                                         24

2-5-3 : علل طبیعی                                                                                            24

2-5-4 : خدمات عمرانی و زیر ساخت ها                                                                   24

2-6 : برخی دلایل استقرار بخشی روستائیان                                                               25

2-6-1 : اقتصادی                                                                                               25

2-6-2 : اجتماعی و روانی                                                                                     25

2-7 : انواع مهاجرت از بعد مكانی                                                                            25

2-7-1 : مهاجرت از روستا به شهر                                                                           26

2-7-2 : مهاجرت از روستا به روستا                                                                         26

2-7-3 : مهاجرت از شهر به روستا                                                                           26

2-8 : جایگاه امور زیربنایی در توسعه روستایی                                                                    27

2-9 : تشكیل جهاد سازندگی و توجه به امور ها پس از انقلاب .                                      28

2-9-1: وظایف و عملكرد جهاد در خصوص راه روستایی .                                              30

2-9-2 : عملكرد جهاد سازندگی در خصوص آبرسانی                                                     30

2-9-3 : عملكرد جهاد در خصوص برق رسانی روستاها                                                  31

2-10 : رویكرد های اساسی وزارت جهاد سازندگی                                                     32

2-10-1 : توجه به اقشار فقیر روستایی                                                                      32

2-10-2 : توجه به زیرساخت های روستایی                                                                 32

2-10-3 : توجه به توسعه روستایی                                                                           33

2-11 : تاریخچه و روند مهاجرت روستائیان شهرها در ایران                                            33

2-12 : ابعاد مهاجرت روستائیان به شهرها                     &n

:: برچسب ها : بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی , اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی , مهاجرت روستائیان , فعالیت های عمرانی ,

ن : همایون
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیکامپیوتر
فرمت فایلdoc
حجم فایل5.26 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

بسیاری از بررسی ها یك رشته بیت را با استفاده از الگوریتم  ژنتیك به منظور بیان ساختار شبکه نگاشت داده اند تا كارایی شبكه های پس انتشار خطا را بهبود بخشند. زیرا محدودیت ها در تكنیك های جستجوی گرادیان كه برای مسائل بهینه سازی غیر خطی پیچیده استفاده می شدند،اغلب كارایی متناقض و غیر قابل پیش بینی را نتیجه داده اند.این مقاله برروی چگونگی جمع آوری و ارزیابی مجدد ماتریس های وزن bpn تمركز دارد، در حالیكه عملگرهای الگوریتم ژنتیك در هر نسل به منظور بهینه سازی ماتریس های وزن پردازش می شوند. در این روش over fitting، یك اشكال از bpn هاست كه معمولا در طول مرحله بعد ازآموزش  شبكه عصبی با نزول خطای آموزش و افزایش خطای پیش بینی اتفاق می افتد ، قابل حذف شدن می باشد .این مقاله هم چنین، پارامترها و توپولوژی شبكه عصبی را در جهت افزایش امكان پذیری اجرای فضای جواب برای مسائل غیرخطی پیچیده  توسعه می دهد.

 

مقدمه:

مدل های شبكه عصبی مصنوعی (ANN ) به طور گسترده در كاربردهای متفاوتی استفاده شده اند. شبكه های پس انتشار خطا ، پركاربردترین مورد استفاده در شبكه های عصبی مصنوعی،برای حل تعداد زیادی از مسائل واقعی بكار گرفته شده است.

در سال های اخیر بسیاری از الگوریتم های  یادگیری به طور گسترده ای به منظور آموزش شبكه های عصبی برای حل مسائل پیچیده غیر خطی طراحی شده و توسعه یافته اند. یكی از نقص ها ی اساسی در شبكه های عصبی جاری این است كه تحقیق و پژوهش وابسته به طراحی شبكه عصبی می باشد.طراحی یك شبكه عصبی شامل انتخاب یك مجموعه بهینه از پارامتر ها ی طراحی می باشدنحقخ تا همگرایی سریع را در طول آموزش و دقت مورد نیاز را هنگام فراخوانی بدست آورد.

محققان به طور معمول شبكه های عصبی با BPN را بسیار آموزش داده اند.

دقت هر تقریب آموزش بستگی به انتخاب وزن های مناسب برای شبكه عصبی دارد.متاسفانه bp یك الگوریتم جستجوی محلی است. بنابراین موجب واقع شدن در تله می نیمم محلی می شود .اگر وزن های اولیه در یك شیب محلی واقع شود ، الگوریتم احتمالا در یك بهینه محلی قرار خواهد گرفت .محققان از روش های متفاوتی استفاده می كنند تا این ویژگی ها یbp  را تنظیم كنند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : الگوریتم , ژنتیك , یك رشته بیت , خطا , bpn , over fitting ,
ن : همایون
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل1.011 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه

در دو دهه اخیر ، مدیریت عملكرد سازمانی به یكی از موضوعات مورد توجه و جذاب تبدیل شده است و این تمایل هم در زمینه های تحقیقاتی و هم در زمینه های كاربردی منجر به بروز نوآوری های بسیاری گشته است(Li , 2001) . لذا در این قسمت ابتدا مروری به تاریخچه و تعاریف مختلف در زمینه ارزیابی عملكرد خواهیم داشت و در ادامه برخی چارچوبها و متدهای نوین را در این زمینه معرفی می نماییم و پس از آن مدل منشور عملكرد را به صورت تفصیلی شرح خواهیم داد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه ........................................................................................................................

مساله اصلی تحقیق......................................................................................................

 تشریح و بیان موضوع ...............................................................................................

ضرورت انجام تحقیق ................................................................................................

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته........................................................................

اهداف اساسی تحقیق.................................................................................................

روش تحقیق...............................................................................................................

روشهای گردآوری اطلاعات......................................................................................

قلمرو تحقیق..............................................................................................................

مكان تحقیق...............................................................................................................

جامعه آماری.............................................................................................................

نمونه آماری..............................................................................................................

محدودیتهای تحقیق...................................................................................................

تعریف واژه های تخصصی طرح................................................................................

چگونگی ارتباط   مباحث تحقیق................................................................................

 

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

بخش اول: ارزیابی عملكرد

مقدمه.................................................................................................................

تاریخچه و تعاریف.............................................................................................

تعریف ارزیابی عملكرد .....................................................................................

دلایل ارزیابی و مدیریت عملكرد........................................................................

چگونگی ارزیابی عملكرد................................................................................

هزینه یابی یر مبنای فعالیت..................................................................................

مدل سینك و تاتل..............................................................................................

ماتریس عملكرد................................................................................................

 

مدل نتایج و تعیین كننده ها................................................................................

هرم عملكرد......................................................................................................

كارت امتیازدهی متوازن....................................................................................

فرایندهای كسب و كار.....................................................................................

مدل تعالی سازمان.............................................................................................

مدل تحلیل ذی نفعان........................................................................................

چارچوب مدوری و استیپل................................................................................

فرایند  ویسنر و فاست........................................................................................

راهنماییهای انتخاب شاخص ها ........................................................................

مدل منشور عملكرد..........................................................................................

بخش دوم:تحلیل پوششی داده ها

مقدمه................................................................................................................

تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها.........................................................................

تعریف تحلیل پوششی داده‌ها.............................................................................

ویژگیها و قابلیتهای كاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها...............................

محدودیت‌ها و مسائل خاص در مورد رویكرد DEA..........................................

مدل اصلی CCR ـ نهاده‌گرا...............................................................................

مدل پوششی CCR( مدل ثانویه).......................................................................

مدل BCC-نهاده گرا.......................................................................................

مدل جمعی........................................................................................................

مدل تراكم........................................................................................................

رتبه‌بندی عملكرد در DEA با كارایی متقاطع....................................................

مدل رتبه‌بندی كامل آندرسون ـ پیترسون..........................................................

تغییرات كارایی در طول زمان............................................................................

الگوبرداری با استفاده از DEA ........................................................................

تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی.......................................................

مدل شبه DEA چند جزئی................................................................................

 

بخش سوم: پژوهش های كاربردی مرتبط

مقدمه.............................................................................................................. 

كارت امتیازدهی متوازن: ارزیابی عملكرد واحد تعمیرات...................................

مدل منشور عملكرد: ارزیابی عملكرد شركت DHL...........................................

مدل منشور عملكرد: ارزیابی سازمان London Youth....................................... 

مدل منشور عملكرد: ارزیابی سازمانهای سنتی و الكترونیكی...............................

مدل منشور عملكرد: ارزیابی عمكرد شركت House of fraser......................... 

مدل EFQM و DEA ....................................................................................... 

مدل BSC و DEA............................................................................................

 

فصل سوم: الگوی مفهومی و متدولوژی تحقیق

مقدمه.......................................................................................................................

سیمای صنعت گاز ایران............................................................................................

انتخاب شاخص های عملكرد....................................................................................

مدل شماتیك و ریاضی تحقیق..................................................................................

مدل ریاضی..............................................................................................................

 

فصل چهارم: جمع آوری داده ها و حل مدل

مقدمه.......................................................................................................................

روش جمع آوری اطلاعات.......................................................................................

داده های عددی ساخت مدل.....................................................................................

مدل عددی ارزیابی مناطق عملیات انتقال گاز............................................................

افزایش تفكیك پذیری نتایج.....................................................................................

كارایی متقاطع مسئله.................................................................................................

كاستیهای كارایی متقاطع...........................................................................................

مدل DEA/AHP.....................................................................................................

الگوریتم حل مدل شبه DEA با استفاده از DEA/AHP.............................................

كاهش تعداد متغیرها.................................................................................................

متوازن كردن داده ها................................................................................................

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه......................................................................................................................

نتایج حاصل از چارچوب منشور عملكرد.................................................................

نتایج حاصل از مدل كمی.......................................................................................

پیشنهادهای حاصل از تحقیق....................................................................................

پیشنهاد تحقیقات آتی..............................................................................................

منابع.......................................................................................................................

ضمائم....................................................................................................................

فهرست شكلها

شكل (2-1 ): تعریف هفت شاخص عملكرد...........................................................

شكل (2-2 ): مدل سه بعدی محققین پروژه TOPP.................................................

شكل(2-3) : ماتریس ارزیابی عملكرد.....................................................................

شكل(2-4): چارچوب نتایج و تعیین كننده ها...........................................................

شكل (2-5) : هرم عملكرد.......................................................................................

شكل (2-6) : كارت امتیازدهی متوازن....................................................................

شكل(2-7) : ورودی، فرایند، خروجی و نتایج..........................................................

شكل(2-8) : مدل تعالی سازمان..............................................................................

شكل(2-9) : مدل تحلیل ذی نفعان..........................................................................

شكل(2-10) : متد ممیزی و ارتقای PMS.................................................................

شكل(2-11) : طراحی سیستم ارزیابی ویسنر و فاست...............................................

شكل(2-12) : رابطه دو طرفه سازمان و ذی نفعان.....................................................

شكل(2-13) : منشور عملكرد و رابطه بین وجوه آن.................................................

شكل(2-14): برنامه ریزی آرمانی...........................................................................

شكل(2-15): فرایند تولید برای DMUp.................................................................

شكل(2-16): فرایند تولید برای DMSUj.................................................................

 

شكل(3-2): خروجی نیمه ساخته...............................................................................

شكل(3-3) : مدل شماتیك منطقه سه عملیات(DMU2) و متغیرهای حل مدل............

 

فهرست جداول

جدول(2-1): پیشنهادهای انتخاب شاخص های عملكرد............................................

جدول(2-2) : برگه ثبت شاخص های عملكرد..........................................................

جدول(2-3) : مقایسه بین منشور عملكرد و BSC......................................................

جدول (2-4): ماتریس كارایی متقاطع.......................................................................

جدول(2-5) : كارت امتیازدهی واحد نگهداری و تعمیرات.....................................

جدول(2-6) : سوالات كلیدی جهت انتخاب شاخص های شركت DHL................

جدول (2-7) : قسمتی از شاخص های LY..............................................................

جدول(2-8) : تفكیك عناصر مدل EFQM به دو گروه...........................................

جدول(2-9): شاخص های انتخاب شده توسط BSC...............................................

جدول(3-1): پاسخهای بدست آمده از مصاحبه در رابطه با ابعاد منشور عملكرد.....

جدول(3-2): شاخص های بالقوه............................................................................

جدول(3-3) : ركورد شیت مربوط به هر شاخص....................................................

جدول(3-4) : لیست واحدها و زیر واحدهای مورد ارزیابی.....................................

جدول(3-5) : متغیرهای مدل...................................................................................

جدول(4-19) : ماتریس كارایی متقاطع واحدها........................................................

جدول(4-20) : ماتریس كارایی متقاطع زیر واحدها.................................................

جدول(4-21) : مقایسات زوجی واحدها..................................................................

جدول (4-22):ماتریس همبستگی بین ورودیها و خروجی ها...................................

جدول(4-23) : نتایج حاصل از آنتروپی شانون........................................................

جدول(4-24): نتایج حاصل از AHP.......................................................................

جدول(4-25): اوزان نهایی....................................................................................

جدول(4-26): داده های موزون..............................................................................

جدول(4-27) : تعداد متغیرها و محدودیتهای مسائل DEA/AHP.............................

جدول(4-28): نتایج حاصل از حل DEA/AHP برای DMUها...............................

 

جدول(5-1): نتایج حل مدل تلفیقی........................................................................

جدول(5-2) : نتایج ماتریس كارایی متقاطع مناطق...................................................

جدول(5-3) : نتایج ماتریس كارایی متقاطع ایستگاهها.............................................

جدول(5-4) : مقایسات زوجی واحدها...................................................................

جدول(5-5): رتبه كارایی هر یك از مناطق.............................................................

جدول(5-6): رتبه كارایی هر یك از ایستگاهها.......................................................

 

فهرست نمودارها

نمودار(2-1) : نویسندگان در زمینه ارزیابی عملكرد با بیشترین ارجاعات....................

نمودار(2-2): تعداد انتشارات در زمینه DEA بر اساس سال........................................

نمودار(2-3): تعداد انتشارات توسط محققین مختلف در زمینه DEA..........................

 

فهرست مدلهای ریاضی

مدل(2-1): مدل اولیه CCR نهاده گرا.....................................................................

مدل(2-2): مدل اولیه CCR نهاده گرا.....................................................................

مدل(2-3): مسئله ثانویه مدل CCR نهاده گرا (مدل پوششی)...................................

مدل(2-4): مدل BCC نهاده گرای اصلاح شده......................................................

مدل(2-5): مدل پوششی BCC نهاده گرا................................................................

مدل(2-6): مدل جمعی..........................................................................................

مدل(2-7): مدل BCC ستاده گرا............................................................................

مدل(2-8): مدل تراكم...........................................................................................

مدل(2-9): مدل اندرسون-پیترسون.........................................................................

مدل(2-10): مدل برنامه ریزی آرمانی معادل CCR نهاده گرا..................................

مدل(2-11): مدل برنامه ریزی آرمانی MinSum....................................................

مدل(2-12): مدل برنامه ریزی آرمانی MinMax....................................................

مدل(2-13): مدل شبه DEA چند جزئی..................................................................

مدل(3-1) : تلفیق مدل شبه تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی چند هدفه............

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : سازمانی , تحقیقاتی , كاربردی , چارچوبها , هزینه یابی یر مبنای فعالیت , مدل سینك و تاتل , ماتریس عملكرد ,
ن : همایون
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
   
ساخت وبلاگ جدید هتل هتل آزادی تهران هتل اسپیناس پالاس چت روم چت فارسی جای لینک شما
بستن تبلیغات [x]